PENGUMUMAN


Sebutharga LPP (HQ) Bil. 33/2018

Membekal, Memasang, Mengujiguna dan Mentauliah Perkakasan Rangkaian Untuk Lembaga Pertubuhan Peladang Seperti Di Lampiran. Tarikh Tutup: 21 September 2018 (Jumaat)

Sebutharga LPP (HQ) Bil. 34/2018

Membekal, Menghantar ``Heavy Duty Rotary Tiller With Working Width 225 CM (90 Inches) Fully Assembled With Slip Clutch And PTO- Riven Shaft Assembly’’ Sebanyak 2 Unit Untuk Kegunaan Lembaga Pertubuhan Peladang. Tarikh Tutup:19 September 2018 (Rabu)

TENDER LPP(HQ) BIL. 07/2018

MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJIGUNA DAN MENTAULIAH KOMPUTER PERIBADI SECARA SEWA GUNA (LEASE TO USE) SELAMA 3 TAHUN UNTUK LEMBAGA PERTUBUHAN PELADANG. TARIKH TUTUP: 9 OKTOBER 2018 (SELASA)

Tender LPP(HQ) Bil. 06/2018

MEMBEKAL, MENGHANTAR DAN MENGUJIGUNA 23 BUAH JENTERA PERTANIAN PELBAGAI JENIS. Tarikh Tutup : 24 September 2018 (Isnin)

PENGUMUMAN: Permohonan Kumpulanwang Pinjaman Pertubuhan Peladang (K3P)

Sila muat turun borang di menu Borang Permohonan.