LPP IBU PEJABAT
Menara LPP ,
No. 20 , Jalan Sultan Salahuddin,
50480 Kuala Lumpur.
Tel : 03- 2610 9600 Faks : 03- 2697 0987
E-mel : info@lpp.gov.my

Nama Pegawai Perhubungan Awam :
Puan Norshida Binti Baharuddin
En. Mohd Nor Khairil Redzuan bin Khlid
Bahagian : Bahagian Hal Ehwal Korporat
No. Telefon : 03-26109600
: 03-26970987

Bahagian / Cawangan E-mel
Urusetia Ketua Pengarah lpphq_urs@lpp.gov.my
Bahagian Pengeluaran Ladang lpphq_pldg@lpp.gov.my
Bahagian Pembangunan Usahawan Peladang lpphq_pwan@lpp.gov.my
Bahagian Perniagaantani lpphq_ptani@lpp.gov.my
Bahagian Kewangan lpphq_kew@lpp.gov.my
Bahagian Kejuruteraan lpphq_ind@lpp.gov.my
Bahagian Hal Ehwal Korporat lpphq_hek@lpp.gov.my
Bahagian Pengurusan Maklumat lpphq_tm@lpp.gov.my
Bahagian Khidmat Pengurusan lpphq_psm@lpp.gov.my
Bahagian Penyeliaan lpphq_penyeliaan@lpp.gov.my
Bahagian Audit Pertubuhan dan Penguatkuasaan lpphq_audit@lpp.gov.my
Bahagian Perancangan & Penilaian lpphq_pp@lpp.gov.my
Bahagian Pembangunan Modal Insan lpphq_lat@lpp.gov.my
Cawangan Undang-undang lpphq_undang@lpp.gov.my
Cawangan Audit Dalam lpphq_audlm@lpp.gov.my

 

 Dikemaskini pada: 22 Oct, 2019
PENDAPAT PENGUNJUNG (0)

Suarakan Pendapat Anda