• Dimaklumkan bahawa Peperiksaan Khas Kenaikan Pangkat Secara Lantikan (KPSL) Lembaga Pertubuhan Peladang akan diadakan pada 31 OkTOBER 2017 sehingga 1 November 2017.
  • Tarikh Tutup Permohonan : 11 Oktober 2017 (Rabu)


Dikemaskini pada: 17 Oct, 2019
PENDAPAT PENGUNJUNG (0)

Suarakan Pendapat Anda