PROFIL PENGERUSI LEMBAGA PERTUBUHAN PELADANG

TAN SRI DATO' HAJI ZAINAL BIN DAHALAN

P.S.M, D.P.M.S, J.S.M, K.M.N., P.J.K.


Maklumat Peribadi

Nama: TAN SRI DATO' HAJI ZAINAL BIN DAHALAN

Tarikh Lahir : 27 Febuari 1948

Tempat Kelahiran : KUALA SELANGOR

Status : Berkahwin dan Bekeluarga

Anak-anak : 5

Kelulusan

 • Bukit Badong National School, Kuala Selangor
 • Alam Shah Secondary School, Kuala Lumpur
 • University of Malaya, Kuala Lumpur, BA (HONS)

Pengalaman

Jawatan yang dipegang dalam Organisasi:

 • Penolong Pegawai Daerah Hulu Selangor

   (1971 - 1972)

 • Timbalan Pegawai Kewangan, Selangor Treasure

   (1972 - 1973)

 • Penolong Ketua Pengarah, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan

    (1973 - 1974)

 • Pegawai Daerah, Pejabat Daerah Sabak Bernam

   (1974 - 1978)

 • Ketua Penolong Setiausaha, Kementerian Wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur

   (1978 - 1982)

 • Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri, Selangor

   (1982 - 1990 dan 1994 - 1999)

 • Speaker, Dewan Undangan Negeri Selangor

   (1990 - 1994)

 • Timbalan Menteri, Kementerian Sains, Teknologi dan Alam Sekitar

   (1999 - 2004)

 • Ahli Lembaga Pengarah, Bank Pertanian Malaysia

   (2005 - 2008)

 • Pengerusi, Lembaga Pertubuhan Peladang

    (2010 - sekarang)

 • Pengerusi Majlis Penasihat Peladang

   (2010 - sekarang)

Lain-Lain

 • Menghadiri kursus Land Reclamation anjuran JICA, Tokyo pada tahun 1980
 • Menghadiri Komanwel Persidangan Parlimen

   a. Persatuan Sydney (Asia-Pasifik) 1982

   b. Cayman Island 1992

   c. New Delhi, 1993

 • Menghadiri Persidangan Sains dan Alam Sekitar Menteri-Menteri

   a. Negara-negara Asean di Brunei, 2000

   b. Negara-negara Komanwel di Pretoria, Afrika Selatan, 2001

   c. Negara-negara Islam (OIC) di Jeddah, 2003

  d. Negara-negara Islam (OIC) di Islamabad, 2004

Lawatan

Lawatan yang dianjurkan oleh Bank Pertanian Malaysia

 • Credit Agricole Bank, Paris, 2006
 • Rabo Bank, Holland, 2007
 • Bank of Sweden, Stockholm, 2008
 • Barclay's Bank, London, 2008

Lawatan Sukarela

 • Pengasas dan Pengerusi Pertubuhan Peladang kawasan Sabak Bernam Utara / Bernam Jaya

   (1985 - 1991)

 • Pengerusi Lembaga Pengarah, Lembaga Pertubuhan Peladang Negeri Selangor

    (1985 - 1988)

 • Ahli Lembaga Pengarah, Pertubuhan Peladang Kebangsaan (NAFAS)

   (1990 - 2010)

 • Presiden Persatuan Renang Selangor

   (1988 - sekarang)

 • Presiden Persatuan Badminton Negeri Selangor

   (1986 - 2002)

 • Naib Presiden Persatuan Badminton Malaysia

   (1986 - 2002)

 • Pengurus Pasukan Badminton Malaysia, Sukan Olimpik Sydney

   (2000)

 • Presiden Persatuan Golf Melayu Selangor

   (1998 - sekarang)

  Penganugerahan

  • Panglima Setia Mahkota (PSM) - 2015
  • Darjah Panglima Mahkota Selangor (DPMS) - 1985
  • Johan Setia Mahkota (JSM) - 1992
  • Kesatria Mangku Negara (KMN) - 1988
  • Pingat Jasa Kebaktian (PJK) - 1976 


Dikemaskini pada: 14 Nov, 2018
PENDAPAT PENGUNJUNG (0)

Suarakan Pendapat Anda