NAFAS - Keahlian 14 PPN
 PPN - Keahlian 276 PPK
 PPK - Keahlian 778,812 orang

         Unit Peladang :
               Ahli individu PPK berjumlah sekurang-kurangnya 30 orang
               yang disatukan dalam kumpulan formal di peringkat kampung
               dan mengandungi kumpulan-kumpulan kecil informal di
               bawahnya.

         Koperasi :
               Koperasi Asas Tani yang merupakan institusi PPK.

         Wakil Pendaftar :
               1 PPN dan 68 PPK diwakilkuasakan oleh Pendaftar PP (Ketua
               Pengarah LPP) kepada MADA (27 PPK), KADA (13 PPK) dan
               Sarawak (1 PPN, 28 PPK.

 

 

 

 

 

 

 

 Dikemaskini pada: 24 Feb, 2018
KONGSI ARTIKEL INI

PENDAPAT PENGUNJUNG (0)

Suarakan Pendapat Anda