WAWASAN

Bahagian Penyeliaan Sebagai Penyelia PP Yang Cemerlang

 

MISI

Menyediakan Khidmat Pendaftaran, Penyeliaan Pengurusan Organisasi dan Penyeliaan Pengurusan Kewangan Yang Berwibawa Secara Berterusan Kepada Pertubuhan Peladang (PP)

 

Objektif Umum

Untuk memberi khidmat urusetia dan pengurusan organisasi kepada Pendaftar Pertubuhan Peladang (PP) dan menjalankan tugas-tugas mengikut undang-undang.

Objektif Khusus

1. Menyediakan khidmat berhubung dengan tugas-tugas statutori yang ditentukan oleh Akta Pertubuhan Peladang 1973 (Akta 109).

2. Menyediakan khidmat perancangan, pemantauan dan penilaian terhadap pematuhan undang-undang PP.

3. Menyediakan khidmat pengurusan dana dan kewangan serta memberi keputusan berhubung dengan permohonan PP mengikut peruntukan undang-undang.

 

FUNGSI

 • CAWANGAN PENYELIAAN PENGURUSAN ORGANISASI
  • Unit Penyeliaan Organisasi
   • Memberi khidmat nasihat dan pemantauan dalam aspek pentadbiran pengurusan PP terhadap pematuhan undang: Akta, Peraturan, Perlembagaan dan Arahan/Pekeliling Pendaftar.
  • Unit Penyeliaan Pengurusan
   • Menyediakan khidmat bimbingan pengurusan dan pemantauan terhadap penggunaan 4 kumpulanwang, pelan belanjawan dan perkhidmatan tahunan PP dan anak syarikat serta projek usahasama PP.

 

 • CAWANGAN PENYELIAAN DAFTAR DAN REKOD
  • Menyediakan khidmat pendaftar dan pembubaran PP, membuat pindaan perlembagaan, mengurus pendaftar kaedah-kaedah PP serta mendaftarkan Arahan / Pekeliling Pendaftar.
  • Menjadi Urusetia lnduk Kepada 147 Kawasan MPPP.

 

 • CAWANGAN PENYELIAAN AKAUN
  • Menyediakan khidmat nasihat pengurusan kewangan serta penyeliaan perakaunan bagi 222 PP dan meluluskan Pendaftar penggunaan Sistem Primari PP.

 

 • CAWANGAN PENYELIAAN DANA
  • Menyediakan khidmat keputusan Pendaftar bagi PP dalam aspek Pelaburan, Pembahagian Keuntungan, Pembelian dan Perjualan Harta, Pinjaman Luar dan Syer Bonus PP serta memantau keputusan Wakil Pendaftar.

 

Nama : Puan Saliza binti Mohd. Salleh
Jawatan : Eksekutif Kanan Tertinggi
No. Telefon : 03-2610 9600 (9809)
Email : saliza@lpp.gov.my

 Dikemaskini pada: 25 May, 2018
PENDAPAT PENGUNJUNG (0)

Suarakan Pendapat Anda