Bil

Nama Perkhidmatan Dalam Talian

BILANGAN TRANSAKSI/TAHUN 2018

Jan

Feb

Mac

April

Mei

Jun

Julai

Ogos

Sept

Okt

Nov

Dis

Jumlah

Peratus

1

e-Ahli

20

15

20

13 10 8 5 4         95

0.04

2

e-Peladang

181

150

200

150 123 89 96 86         1075

50

3

e-Perpustakaan

10

14

16

11 9 6 10 13         89

0.04

4

Sistem PACU

0

0

0

150 133 201 172 162         818

38

5

e-Peperiksaan

12

9

14

5 3 7 9 7         66

0.03

 

Jumlah

223

188

250

329 278 311 292 272         2143

 

 Dikemaskini pada: 23 May, 2019
PENDAPAT PENGUNJUNG (0)

Suarakan Pendapat Anda