KETUA PENGARAH / PENDAFTAR PP/KETUA PEGAWAI MAKLUMAT (CIO)
Haji Hamzah bin Haji Bahari

03-26971033(DL)
03-90217276(R)
019-2644746(H/P)
03-26970988 (Fax KP)
hamzah@lpp.gov.my
TIMBALAN KETUA PENGARAH PEMBANGUNAN
Puan Azulita Binti Salim

03-26970977(DL)
03-26971036 (FAX)
019-2235456(H/P)
azulita@lpp.gov.my

 

TIMBALAN KETUA PENGARAH OPERASI
Encik Jumaat bin Lakuba

03-26970993(DL)
03-26971051(FAX)
019-6495459(H/P)
jumaat@lpp.gov.my

PENGARAH BAHAGIAN PENGELUARAN LADANG
Dato' Haji Ismail Bin Haji Saleh
S.D.K, AM.K

03-26970863(DL)
03-26970486 (FAX) 
012-4801270 (H/P)
ismail@lpp.gov.my

PENGARAH BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN
Puan Aduni Adlin Binti Mohd Bee

03-26970981(DL)
03-26971052(FAX)
019-2238051(H/P)
aduni@lpp.gov.my

PENGARAH BAHAGIAN PEMBANGUNAN USAHAWAN PELADANG
Encik Amir Bin Matamin

03-26970957(DL)
03-26970967 (FAX)
012-8186139 (H/P)
amirlppsbh@lpp.gov.my

PENGARAH BAHAGIAN PENYELIAAN & PENGUATKUASAAN
Salleh bin Haji Kabul

03-26971061(DL)
014-9975490(H/P)
03-26970872 (FAX)
skabul@lpp.gov.my

 

   KOSONG

PENGARAH BAHAGIAN KEJURUTERAAN
Haji Mat Zaini bin Mohd Yusof

03-26970972(DL)
013-8711691(H/P)
03-26970950 (FAX)
matzaini@lpp.gov.my

 

  KOSONG

PENGARAH BAHAGIAN PERNIAGAANTANI

03-26109600
03-26970968 (FAX)
(H/P)
@lpp.gov.my

PENGARAH BAHAGIAN HAL EHWAL KORPORAT
Puan Hajah Rosmina Binti Haji Ishak

03-26970982
03-26970961 (FAX)
012-6111309 (H/P)
rosmina@lpp.gov.my

 

PENGARAH BAHAGIAN KEWANGAN
Encik Abdul Halim Bin Hanapiah

 

03-26970869(DL)
03-26971062 (FAX)
010-4005428 (H/P)
halim_hanapiah@lpp.gov.my

 

PENGARAH BAHAGIAN PERANCANGAN DAN PENILAIAN
Haji Mohd Faizal Bin Mohd Jakir


03-26971058(DL)
03-269710871(FAX)
019-8972407(H/P)
mdfaizal@lpp.gov.my

PENGARAH BAHAGIAN PEMBANGUNAN MODAL INSAN
Puan Hajah Norlizah Binti Muhamad


03-26971031(DL)
03-26970969(FAX)
019-6266444(H/P)
norlizah@lpp.gov.my

PENGARAH BAHAGIAN PENGURUSAN MAKLUMAT
Hajah Rohaya binti Hussin

012-9277081(H/P)
03-26970976(DL)
03-26970953(FAX)
rohaya@lpp.gov.my
PENGARAH BAHAGIAN AUDIT PERTUBUHAN DAN PENGUATKUASAAN
Puan Hajah Razana binti Ghazali

019-2666794(H/P)
03-26970978(DL)
03-26970959(FAX)
razana@lpp.gov.my

PENGARAH UNIT INTEGRITI
Che Aloha Binti Sulaiman

 

(H/P)
03-26109872(DL)
03-26911342(FAX)
chealoha@lpp.gov.my
KETUA CAWANGAN UNDANG-UNDANG
Puan Zaibelah binti Md. Lelah
[P.P.N]
03-26970985 (DL)
017-3505267(H/P)
03-26970985(FAX)
zaibelah@lpp.gov.my
PENGURUS CAWANGAN AUDIT DALAM
Encik Rozalhasle bin Mat
03-26970986(DL)
019-2238050(H/P)
03-26971012(FAX)
rozalhasle@lpp.gov.my


Dikemaskini pada: 24 Jun, 2018
PENDAPAT PENGUNJUNG (0)

Suarakan Pendapat Anda