Bhg. Hal Ehwal Korporat Bhg. Pengurusan Maklumat Bhg. Perniagaantani Bhg. Pembangunan Usahawan Peladang Bhg. Kejuruteraan Bhg. Khidmat Pengurusan Bhg. Pembangunan Modal Insan Bhg. Kewangan Bhg. Perancangan & Penilaian Bhg. Pengeluaran Ladang Caw. Undang-undang Caw. Audit Dalam