Perutusan Dan Amanat Tahun Baru 2017 Ketua Pengarah Profil Pengerusi Lembaga Pertubuhan Peladang Profil Piagam Pelanggan Organisasi Bahagian LPP Negeri Institut Pengurusan Peladang Penerbitan Akta 110 Arahan & Pekeliling Pendaftar Pekeliling Ketua Pengarah Surat Pekeliling Ketua Pengarah