w3c   Saiz Teks   w3c   w3c   w3c   w3c   w3c   w3c   w3c
e-Aduan | Soalan Lazim | Pautan | Bantuan | Peta Laman | Daftar Masuk
Tema Latarbelakang header-portal header-portal header-portal header-portal header-portal
header-portal
 
 
 

Bhg. Perniagaantani Bhg. Perniagaantani

BAHAGIAN PERNIAGAANTANI
LEMBAGA PERTUBUHAN PELADANG

VISI
Memasarkan produk Pertubuhan Peladang ( PP ) dalam pasaran terbuka
 
MISI
Menjadikan Pertubuhan Peladang badan korporat perniagaantani yang berdaya maju
 
OBJEKTIF UMUM
 • Meningkatkan kecekapan dan keberkesanan rangkaian aktiviti pembekalan dan pemasaran PP secara bersepadu bagi tanaman, ternakan dan ternakair terpilih.
 • Menyediakan khidmat pembiayaan pinjaman untuk aktiviti PP khususnya pembekalan dan pemasaran.
 • Memandu aktiviti – aktiviti PP berkaitan perkhidmatan kredit dan simpanan kepada peladang.
 
OBJEKTIF KHUSUS
 1. PP menguruskan nilai perkhidmatan pembekalan dan pemasaran sebanyak RM 1.0 billion menjelang 2010.
 2. Menyelaras sumber modal luar sebanyak RM 250 juta untuk PP.
 3. Kredit yang dikeluarkan oleh PP kepada ahli mencapai RM 400 juta setahun.
 4. Menggalakkan PP dalam pasaran eksport.
 
PIAGAM PELANGGAN
Kami berazam memberi khidmat pengurusan yang professional kepada Pertubuhan Peladang mencapai matlamat LPP melalui :

 

 1. Memberi keputusan ke atas permohonan pembiayaan dari Kumpulan wang Pinjaman Pertubuhan Peladang ( K3P ) dalam tempoh 21 hari.
 2. Menyediakan Skim Kredit Dan Simpanan Ahli yang seragam di 15 PP contoh dan memperluaskan skim tersebut ke PP lain secara berperingkat.
 3. Mengawalselia Skim Subsidi Baja Padi Kerajaan menepati kaedah dan tatacara yang ditetapkan.
 4. Menyelaras aktiviti pemasaran barangan segar dan aktiviti bekalan barangan pengguna Pertubuhan Peladang serta mewujudkan saluran pasaran yang cekap dan berkesan.
 5. Menyedia Pengkalan Data Program / Projek dan kajian impak Program / Projek LPP / PP bagi unit-unit di Bahagian Perniagaantani mengikut keperluan.
 
CARTA ORGANISASI [muat turun]
 
Borang Pinjaman Pertubuhan Peladang (K3P) [pdf,12.5KB]

 

Maklumat Pegawai untuk dihubungi:
Nama : MOHD. SYAHRIL BIN ABDUL GHANI
Jawatan : Penolong Pengarah,
               Ketua Cawangan Pemasaran Produk Segar.
No. Telefon : 03-26109600
Email : syahrilghani@lpp.gov.my